Klantentoegang online logboek 

Voor toegang tot het logboek van uw persoonlijke installaties :

klik hier

Nieuws

Kies nu al voor klimaatvriendelijke en energiezuinige koelinstallaties

[dinsdag 16 juni 2015]

Na de uitfasering van de ozonaantastende koelmiddelen (H)CFK's (R-21, R-22, ...) is het nu ook de beurt aan de zogenaamde HFK's (R-404, R-410a, R-134a, ...). Deze HFK's of fluorkoolwaterstoffen dragen aanzienlijk bij tot de opwarming van de aarde. Daarom wil de Europese Unie deze gassen tegen 2030 met bijna 80% verminderen.

 

Sinds 1 januari 2015 is deze uitfasering in voege getreden met de F-gassen EU-verordening 517/2014, waarmee Europa een duidelijk sig­naal wil geven aan de markt om te innoveren en over te stappen op klimaatvriendelijke alternatieven.

 

Let op het Global Warming Potential (GWP) van uw product

Vanaf 1 januari 2015 moeten koelmiddelen van nieuwe huishoudelijke koel- en vriestoestellen voldoen aan strengere milieueisen. Let daarom zeker op de Global Warming Potential of GWP-waarde van het koelmiddel. Deze GWP geeft aan hoeveel een gas bijdraagt tot het broeikaseffect. Hoe hoger de GWP-waarde, hoe slechter het koelmiddel is voor het klimaat.

 

Voor nieuwe huishoudelijke installaties moet de GWP-waarde van de koelmiddelen sinds 1 januari 2015 kleiner zijn dan 150. Vanaf 2020 geldt er bovendien een bijvulverbod van een aantal koelinstallaties en -apparaten met koelmiddelen met een GWP hoger dan 2500. Ook mobiele hermetisch afgesloten airco's mogen vanaf 2020 enkel nog koelmiddelen met een GWP-waarde kleiner dan 150 bevatten.

 

Werkt u nog met (H)CFK's zoals R-21 of R-22 (‘Freon') als koelmiddel?

Dan schiet u best in actie. In het kader van het Montréalprotocol geldt er immers sinds 1 januari 2015 een verbod op het gebruik van chloorhoudende koelmiddelen. Bij onderhoud, panne of lekkage, zal u uw installatie dus niet meer kunnen bijvullen met (H)CFK's.

 

Wat kan u ondernemen?

U kunt uw installatie laten ombouwen naar een vervangend koudemiddel zonder chloor (bvb. R-404a, R-134a, e.d.). Dit is vaak de goedkoopste oplossing maar meestal met capaciteitsverlies. Bij toepassing van een retrofit vervangt u het bestaande koudemiddel door een ander dat de specifieke eigenschappen van R-22 het meest benadert. Ook dit kan gepaard gaan met een daling van de beschikbare koelcapaciteit.

Tenslotte kan u de gehele installatie vervangen. Dit is vaak de duurste maar ook de meest toekomstgerichte oplossing, aangezien u gebruik kan maken van de meest recente technologieën en dus de meest optimale energie-efficiëntie kan verkrijgen.

Meer informatie over de regelgeving omtrent koelmiddelen vindt u op de website van het departement Leefmilieu, Natuur en Energie.

 

Steun voor energiezuinige koelmiddelen

Wilt u een koelinstallatie die helemaal future-proof is? Kies dan meteen voor koelmiddelen met een erg laag broekkasgaseffect (GWP<10) zoals CO2 (R-744), isobutaan (R-600a), propaan (R-290) of ammoniak (R-717). Indien u investeert in een nieuwe koelinstallatie kan u bovendien nog genieten van een subsidie tot 12,5% via de Ecologiepremie Plus.

 

Kies bij een nieuwe koelinstallatie voor een energiezuinig type. Zij beschikken over tal van ingenieuze opties die het energieverbruik drastisch doen dalen. De overheid steunt daarom bedrijven die zich laten adviseren en milieuvriendelijke en energiebesparende investeringen uitvoeren.

 

Meer info over de steunmaatregelen?

Indien u advies of begeleiding wil inwinnen voor de vernieuwing van uw koelinstallatie, dan kan u als kmo aanspraak maken op subsidies via de KMO-portefeuille (pijlers advies en coaching). Voor investeringssteun kan u rekenen op de Ecologiepremie Plus, de verhoogde investeringsaftrek en de REG-premie energiebesparend project na studie.

Op de website www.subsidiedatabank.be vindt u een overzicht van alle steunmaatregelen of contacteer ons voor meer informatie via het gratis nummer 0800 20 555.

(*)GWP 150: 1 kg gas bevat eenzelfde warmte-inhoud gedurende 100 jaar als 150 kg CO2

 

 

Bron : http://www.agentschapondernemen.be/nieuws/kies-nu-al-voor-klimaatvriendelijke-en-energiezuinige-koelinstallaties  

vorige  Overzicht  volgende

© Kixx | cms Browsbox